VVS firma

Vi omfattar mycket mer än bara en
VVS firma; vi står även
kostnadsfritt till tjänst med råd och teknisk
vägledning i alla faser, från planeringsstadiet
tills installationen är slutförd. Med
vår kunskap och erfarenhet hjälper vi våra
kunder att finna den lösning som är bäst
både tekniskt och ekonomiskt.

Vi hjälper dig i branschen

med dimensionering och installationsförslag
Vi hjälper dig med beräkning, dimensionering
och specifikation av våra system och
ingående komponenter. I samband med att
du beställer den föreslagna installationen
hjälper vi dig med ritningar och övriga handlingar
för våra lösningar.
med de tekniskt och ekonomiskt bästa
lösningarna.
Hos oss finns mer än 30 års erfarenhet av
konstruktion och installation av olika värme och
tappvattensystem. Vi hjälper dig att ta
fram de lösningar som såväl tekniskt som
ekonomiskt är de bästa för din anläggning.
med materialberäkning inom 24 timmar
– ritningsförslag inom ett par dagar!

Få hjälp med din Värme

När vi fått alla uppgifter
av dig kan du räkna med att du inom 24
timmar har en kalkyl för normalstor villa. När
du bestämt dig för vår lösning tar det oftast
inte mer än två dagar att göra förläggningsritning,
tryckfallsberäkning och en detaljerad
materialspecifikation. Vid större projekt är
vi också snabba och du kan räkna med att
det tar runt 2-3 dagar för exempelvis en
slingritning på golvvärme efter att vi fått alla
uppgifter.
med den nödvändiga mjukvaran
Vi har verktyg för materialberäkningar,
tryckfalls och injusteringsberäkningar, hjälpmedel
för AutoCAD och MagicCAD.