vad är obligatorisk ventilationskontroll?

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK som det ofta förkortas, är en obligatorisk besiktning av en byggnads ventilation. Denna kontroll måste göras i de flesta hus och ska göras regelbundet av certifierad personal. I flerbostadshus, kontorslokaler, vårdlokaler, skolor och förskolor ska denna kontroll göras regelbundet, medan det i enbostadshus räcker om man gör en första kontroll när ventilationssystemet är nytt eller när huset byggts. I exempelvis skolor och förskolors lokaler behöver ventilationen oftast kontrolleras vart tredje år. För att inomhusklimatet och ventilationen ska vara så bra som möjligt är det viktigt att den som utför kontrollen är en certifierad besiktningsman. Denna person kan också ge värdefulla tips och råd om hur ventilationen kan förbättras och/eller göras mer energieffektiv. Eftersom det är en lagstadgad kontroll gäller också att den som utför kontrollen är behörig.

Utföra OVK

Vår personal har riksbehörighet och kan därför utföra OVK i alla byggnader där detta krävs enligt lag. För att kunna garantera ett bra inomhusklimat och en ventilation som uppfyller de krav som gällde när den installerades är det viktigt att personal som utför kontrollen har den kompetens som krävs för att inte bara kunna upptäcka felaktigheter i luftflöden och annat som kan uppstå, utan också kunna ge råd kring användning och effektivisering. I första hand ska ventilationen se till att luften inomhus är god och behaglig för de som befinner sig i fastigheten. Det kan dock också vara ett bra verktyg för att undvika fuktskador och mögel till följd av dålig ventilation.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att obligatorisk ventilationskontroll utförs i fastigheten. Det betyder att man som fastighetsägare måste se till att kontrollerna utförs så ofta som de ska, samt att behörig personal utför dem. Hos oss på VFB i Malmö AB kan du få hjälp med OVK av personal som är certifierade för just detta.